Alla våra hinder i ordningsföljd

Cable Drums
Over – Under
Floating walls
The Rocks
Tire wall
Rock garden
Atlas Natural Stones
Dips walk – slow and easy version
Dips walk – fast version
Net crawl
Sternum Checker
Low rig
Tire flip – Vänd däcket 3 gånger
Vertical Pipes
Small Barrel Climb
Ring Slide
Pipe Travers
Balance – Starta på rött fält. Förbjudet att röra mark innan du rör det röda fältet i slutet.
Starway from hell – Elite (inga fötter och bara insidan av brädorna)
Big Barrel Climb
Stairway from hell – något mindre svår version
Incline Wall
Old Barrel Jump – OBS Detta hinder passeras två gånger (även på tillbakavägen)
Ropes and Net
Tire Run – Bär ett däck till den rödvita snitseln och tillbaka igen. Elit bär två däck.
Old Barrel Jump 2 – samma hinder som tidigare, fast på andra hållet
Rulla lastbildsdäcket runt stubben vid den rödvita snitseln
Big Wall